disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door KipKapcontainers bvba. Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust auteursrecht.

Er mag niets van worden gekopieerd en/of worden veranderd.

KipKapcontainers bvba zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Wijzigingen in constructies en of uitvoeringen zijn altijd mogelijk, ook zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichtingen t.a.v. eerdere leveringen. Hieronder worden eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties begrepen.

KipKapcontainers bvba behoudt zich te allen tijde het recht voor om niet te leveren. Gegevens met betrekking tot levertijden, telefonisch, schriftelijk of per E-mail medegedeeld, zijn steeds vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Orders zijn slechts bindend na goedkeuring van de directie.

KipKapcontainers bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek aan (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) www.kipkapcontainers.be, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Voor wat betreft de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam- en adresgegevens); hierbij hanteren wij de richtlijnen zoals die in de Privacywet zijn vastgelegd.

Alle gegevens die u stuurt naar www.kipkapcontainers.be dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. KipKapcontainers bvba behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld, de ontwikkelaar accepteert echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de pagina’s.

De webmaster